Mentální postižení a jeho důsledky

Právě u nás v České republice se rozlišuje šest základních kategorií mentálního postižení. Na toto rozdělení se nyní společně podíváme. Vypadá takto:

a, lehká mentální retardace

b, středně těžká mentální retardace

c, těžká mentální retardace

d, hluboká mentální retardace

e, jiná mentální retardace

f, nespecifikovaná mentální retardace
medicina

Lidé s mentálním postižením mají problém s rozvojem sociálních dovedností . Jsou zpomalení a kromě toho mají velmi malou slovní zásobu i opožděnou řeč. Chybí jim zvídavost a vynalézavost, kterou většina dětí uplatňuje při hrách, při kterých se vyžaduje nutnost jednoduchých pravidel. Často také trpí poruchou pohybové koordinace a následkem může být sociální vyloučení z pohybových úkonů a soutěží. Tito lidé mají navíc prudké a nepřiměřené reakce společně s negativismem. Mohou dokonce vyvolat až strach v okolí a proto se lidé takovým lidem vyhýbají. Ti jedinci, kteří mají těžkou a hlubokou mentální retardaci se socializují velmi těžce, protože nemají vytvořenou řeč a ani nepoznávají své okolí.

Možná vás někdy už napadla otázka, jak by se dalo komunikovat s někým, kdo je mentálně postižený. Jde to opravdu jednoduše. Hlavně tedy jasně a za použití gest, podpůrných obrázků a dostatkem času na získání odpovědi. Pro naslouchání není vhodné hlučné prostředí, protože může způsobit napětí a nesoustředěnost. V každém případě by se mělo dbát na jasná pravidla, klid a hlavně přijetí odmítnutí.
starý vozík

Komunikace je možná i skrz terapie. Tyto terapie a speciální aktivity pomáhají dětem nejen ze zdravotního hlediska, ale také z hlediska rehabilitačního a sociálního.

Jak jistě všichni dobře víme, televize a média jsou u dnešní generace velmi populární, což je vhodné zejména proto, že některé pořady mohou ovlivnit výrazný posun v pozitivním slova smyslu ke změně postojů vůči lidem, kteří jsou mentálně postižení.

Pokud je takovému dítěti nabídnuto dostatečné množství aktivit, má to velmi pozitivní vliv na jeho osobnost.

Dokonce i tam, kde je postižení prezentováno do příběhů či loutkových her nastává otevřenější přístup k vnímání jedinců bez předsudků a strachu.