Krásy Moravského krasu

Moravský kras patří mezi nejoblíbenější přírodní destinace jižní Moravy a také do nejvýznamnějších krasových oblastí v celé střední Evropě. Nachází se zde okolo 1100 jeskyní a 5 z nich je přístupných veřejnosti, takže je můžete kdykoliv navštívit a dozvědět se nejrůznější zajímavosti o těchto přírodních úkazech. Patří mezi ně jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, Punkevní, Sloupsko-šošůvské jeskyně a jeskyně Výpustek.
krápníky v jeskyni

Punkevní jeskyně

Patří k nejoblíbenějším a nejvyhledávanějším jeskyním v Moravském krasu. To z toho důvodu, že nám nabízí romantickou plavbu na lodičkách přímo na říčce Punkvě a také pohled na dno známé propasti Macocha. Punkevní jeskyně jsou rozděleny na tzv. Suchou a Mokrou část. Vstup je zahájen od Suché části, kde se návštěvníkům nabízí pohled na Přední, Střední a Zadní dómy s atraktivní krápníkovou výzdobou. Suchá část je zakončena pohledem na dno propasti Macocha. Mokrá část prohlídky zahrnuje plavbu od Prvního, přes Druhé a Třetí jezero až k Pohádkovému dómu, jednomu z nejkrásnějších prostorů Punkevní jeskyně. Prohlédnout si zde můžete známé krápníkové útvary stalagmity, stalaktity a stalagnáty.

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Společně s Punkevní jeskyní ji řadíme mezi tzv. amatérské jeskyně, které dosahují délky přes 30 km. Sloupsko-šošůvské jeskyně se vyznačují rozsáhlým systémem chodeb a dómů s velkými podzemními dvoupatrovými propastmi. Nejznámější částí těchto jeskyní je Eliščina jeskyně, která je známá svojí akustikou v jejích prostorách, a proto zde často můžeme být svědky ukázek nejrůznější hudby a samozřejmostí je bohatá krápníková výzdoba. Komplex těchto jeskyní je řazen mezi největší v České republice. Návštěvníci mohou volit mezi krátkým nebo dlouhým okruhem. Tato jeskyně je známá nalezištěm koster nejrůznějších šelem jako jsou například medvědi, nebo lvi.
krápníkové jeskyně

Jeskyně Výpustek

Je charakteristická svým labyrintem chodeb, které vznikly činností Křtinského potoka. Jako jediná ze všech pěti jeskyní má „armádní“ vzhled, a i tohle má svůj důvod. V minulých letech se jeskyni začalo věnovat Ministerstvo národní obrany a byl zde vybudován podzemní muniční sklad.

Jeskyně Balcarka

Je bohatá na krápníkovou výzdobu v nejrůznějším stylu. Opět zde najdeme vše, co od jeskyní můžeme očekávat – komplex chodeb, propastí, dómů. Trasa je rozdělena na několik úseků např. Wilsonova rotunda, nebo Galerie, či Přírodní chodbu. Poslední dvě zmíněné patří mezi jedny z nejkrásnějších prostorů. O důvod více toto místo navštívit.

Kateřinská jeskyně

Je tvořena Hlavním dómem, který je zároveň největším prostorem v celém krasu. I ten je známý pro svoji výbornou akustiku, a proto se zde pořádají občasné hudební koncerty. Jeskyně se vyznačuje nalezištěm především medvědích kostí. Najdeme zde nejrůznější krápníkové útvary, s různými názvy např. čarodějnice nebo Bambusový lesík, které jsou tvořeny stalagmity.