Voda, voděnka…

Tak začínají mnohé známé písničky i říkanky pro děti, ve kterých se opěvuje zdravá voda jako život. Lidé odjakživa dokázali žít bez elektřiny, ropy a jiných vymožeností moderní doby. Ale bez zdravé, čisté vody se žít nedá.

Jen pro připomenutí – přibližně 93% naší krve tvoří voda. A krev, jak víme, dopravuje v našem těle kyslík a všechny živiny pro naše buňky, které jsou samozřejmě uložené ve vodě.
horský potůček
Pro naše zdraví je nesmírně důležité, jakou vodu pijeme a kolik ji denně vypijeme. Samozřejmě, že v návaznosti na to, co jíme, v jakém prostředí žijeme, tím máme na mysli, co dýcháme, jak dokážeme čelit stresu, to vše má vliv na naše zdraví.

·         Když se snažíme jíst co nejvíce syrových potravin ze zdravé přírody a máme možnost pít zdravou, čistou vodu, pokud možno pramenitou, tak naše vnitřní prostředí je méně kyselé – má správné pH, a pro nás to znamená o mnoho více životní síly a energie.

 dívka ve vodě

·         Pokud je náš organizmus překyselený – má nízké pH, tak buňky v našem těle nemají dostatek kyslíku. Metabolismus je zpomalený, měli bychom vědět, že to může být příčina vzniku nejenom chronických onemocnění, ale může to nastartovat i rakovinu. Je to hlavně špatnou stravou, která je převážně z uměle vytvořených potravin, včetně nápojů, požíváním chemických produktů (např. léky). Dále máme větší příjem bílého rafinovaného cukru, alkoholu, masa, žijeme v znečištěném prostředí, prožíváme dlouhodobě stres, hodně používáme k ohřevu jídla mikrovlnnou troubu – toto vše nám ovlivňuje náš organismus po špatné stránce.

 voda a ovoce
Pít zdravou, čistou vodu i z vodovodního kohoutku můžeme všichni. Pomocí ionizačního zařízení, které si můžeme zakoupit, si vyrobíme „živou vodu“ doma sami. Ionizačním zařízením se voda rozdělí naalkalickou a zásaditou – odpadní. V té odpadní zůstanou všechny škodlivé látky (dusičnany, chloridy, těžké kovy).
Účinek takto vyrobené živé vody na naše zdraví je jedinečný. Tímto způsobem upravená voda nám nahradí vodu z čistých pramenů.