Aby to člověku vynahradili

Pokud se let citelně opozdí, mívá to pro jeho pasažéry leckdy i dost nepříjemné následky. Protože zdaleka ne každý cestuje letadlem s tím, že až tam bude, tak tam bude. Většina cestujících má v cíli své cesty nějaké záměry a ty mohou být zpožděním letu i významně zkomplikovány.
A proto není divu, že by si leckdo z takto poškozených pasažérů přál, aby mu to aerolinie nějakým způsobem vykompenzovaly. A k tomu také do jisté míry dochází. Záleží jenom na tom, za jakých okolností k tomu došlo.

Člověk tak může nebo by alespoň měl počítat s tím, že ho při neplánovaném dlouhém čekání na letišti občerství, že ho ubytují v hotelu, pokud je nucen nedobrovolně čekat přes noc. A v některých případech je tu navrch i nárok na finanční kompenzaci.
Pokud dosáhne let aerolinií sídlících v některé zemi Evropské unie, v Norsku, ve Švýcarsku nebo na Islandu, alespoň pevně stanovené minimální hranice zpoždění, případně stane-li se tak u letu majícího počátek i cíl na tomto území nebo z některé ze zmíněných zemí odlétajícího mimo tento prostor, vztahuje se na tuto situaci EU regulace EC 261/2004, přiznávající cestujícím takového letu nárok na finanční kompenzaci, jež závisí na délce zpoždění v cílové destinaci a na vzdálenosti mezi počátkem a koncem cesty. A může tu jít až o šest set eur.
Aby tomu tak ale skutečně bylo, musí zmíněné zpoždění zavinit sama letecká společnost. Nesmí k němu tedy dojít vinou něčeho, co tato nemohla ovlivnit, jako je špatné počasí, přírodní katastrofa, zhoršená bezpečnostní situace, stávka zaměstnanců třetí strany nebo omezení letového provozu.
Ovšem ač je ona regulace zcela jasná, různé výklady nepřipouštějící, vznikají nejednou problémy. Protože se leteckým společnostem nechce platit a tudíž se nejednou pokoušejí vymlouvat právě na příčiny zpoždění, jež je povinnosti platit zprošťují.

zpoždění letu.jpg

A pak cestujícím nezbývá, než se svých peněz domáhat třeba i soudní cestou. A pokud k tomu dojde, měl by si člověk nechat pomoci od expertů na zpoždění letu. Tedy na právníky, kteří mu pomohou vymoci onu kompenzaci, a to za provizi, jež jim náleží pouze v případě úspěšného vyřešení. Protože pro ty je to každodenní rutina, ti si snáze poradí a jsou úspěšnější než nezkušení laici z řad cestující veřejnosti.
A kdo by jejich pomoci nevyužil, nedá-li se s leteckou společností domluvit, že? Když to hodí nějakou tu (tisíci)korunu.