Evropská ekonomika jako žádná jiná

Evropa patří mezi nejvyspělejší kontinenty světa, s nejhustším osídlením a s předními zeměmi. V Evropě je hned několik silných hráčů světové ekonomiky a není proto divu, že samotná EU má dle nejnovějších odhadů komise dále sílit.
rozmazané hodiny 

Jak Brexit ovlivní EU?

Pro Brity to určitě nevypadá dobře, komplikace a utahování opasků bude možná horší než si většina Britů, kteří volili pro vystoupení ze společenství, uvědomuje. A možná bude i hůř, protože investoři, velké společnosti a sami občané zkrátka nevěří, že to byl dobrý krok, a tak si podle toho také usměrňují svoje podnikání. Ani politicky na tom Británie nevypadá nejlíp a hovory o výstupu se občas i zaseknou, kvůli vládní nestabilitě a křehkosti. Velký problém je také velké procento britských občanů v zahraničí, kteří se bojí o svá zaměstnání a bydliště v ostatních členských státech, neboť jim hrozí odebrání občanství evropského. Evropa však na tom možná bude lépe, i když Británie patřila mezi největší „příspěvce“ do společné kasy a byla bezesporu silným tahounem celoevropské ekonomiky a hospodářství.
 

Čeho se EU obává

I když růst nebude tak prudký jako byl loni, kdy byl snad největší za celé desetiletí, poprvé od krize v roce 2006 a 2007, může se také stát, že jsme právě v tom krásném snu mezi jednou a další krizí, která prý podle některých ekonomů určitě přijde a zasáhne nás tvrdě. I když nic tomu zatím nenasvědčuje, mzdy neustále rostou a je také tlak na snižování cen energií a služeb. Někteří evropští představitelé tvrdí, že právě teď je ta nejlepší chvíle prosadit toliko nutné reformy zejména měnové unie, než bude možná příliš pozdě.
 práce s tabletem
Tedy vyhlídky jsou zatím dobré, avšak něco podobného se dělo i v roce 2005, tedy těsně před další světovou krizí. Můžeme se jenom dohadovat, zdali ona „krize“ doopravdy přijde a nebo je to pouhé strašení a malování čertů na zeď.