Nebojte se tmavých barev, měly by však působit decentně


Tmavé barvy působí na ÄlovÄ›ka depresivnÄ› a obírají ho o energii, tvrdí malíři pokojů praha. No ani Äernou nemusíte hned zatracovat, musíte ji vÅ¡ak umÄ›t správnÄ› použít. V bytÄ› se hodí na stropy, pokud chcete opticky zmenÅ¡it místnost. Jinak je vhodná do stylových obchodních prostor a noÄních podniků. ÄŒervenou pÅ™islíbíte dobrodružství a vzruÅ¡ení, růžová je magnetem hraÄkářství, fialová pÅ™itahuje magii, Äerná znaÄí tajemno, žlutá je životabudiÄ.

Kompromis, tvořivost, komunikativnost a fantazie

I v pracovním prostÅ™edí si můžete napomoci vhodným výbÄ›rem barev. Å edá se hodí do jednacích místností, protože symbolizuje kompromis a ochotu vyjednávat. Pokud v zamÄ›stnání sedíte u poÄítaÄe, mÄ›li byste mít u sebe minimálnÄ› doplňky tohoto odstínu. Působí totiž uklidňujíce na oÄi a u ostatních evokuje důstojnost a oporu. Jejím opakem je bílá, která silnÄ› namáhá zrak. PohÅ™ebiÅ¡tÄ›m tvoÅ™ivosti je údajnÄ› tmavohnÄ›dé prostÅ™edí. Pokud chcete pustit fantazii na plné obrátky, zvolte radÄ›ji tyrkysovou nebo inspirativní fialovou. Tyrkysová zlepÅ¡uje také komunikativnost a vyjadÅ™ovací schopnosti.