Hledáme na internetu

Vyhledávač je to, co vám hledá vámi zadané heslo neboli slovo na webech. Zadáte-li například do jeho řádku slovo kombajn, během několika milisekund najde weby, kde ono slovo je a ty vám nabídne k prohlížení.

K tomu je sestaven určitým způsobem, v jeho „vnitřnostech“ jsou jisté algoritmy, které mu určuj,í co přesně má dělat. Jen na nich závisí, který web bude zobrazen a na které pozici, zda hned nahoře, nebo dole.

Ten, kdo umí vyhledávači pomoci se nazývá SEO konzultant a je to nesmírně důležitá osoba. Ten totiž provádí optimalizace pro vyhledávače. Tato činnost se děje proto, aby byl web vyhledávačem spatřen, nalezen a zobrazen na co nejvyšší pozici. A zde je jeden malý háček.

SEO graficky

Každý vyhledávač má jiné algoritmy a pracuje tedy poněkud jinak, i když princip je v podstatě stejný. U nás je nejpoužívanější Google, Seznam a Centrum. Ty poslední dva jmenované však Google využívají. Ale tyto vyhledávače nejsou samy. Ještě je zde například Yahoo, Bing a DuckDuckGo. S tím posledním se můžete setkat v prohlížeči Torr. Ne, že byste byli nuceni jej tam používat jako jediný.

Na další se podíváme již jen spíše pro zajímavost, u nás nejsou skoro vůbec využívány. Jsou to mezi jinými Ecosia, Alohee, Alta Vista, Lycos, nebo Excite. Je jich samozřejmě ještě více, ale ty již nejsou vůbec podstatné a jen by v článku zabraly zbytečně místo.

Web v tabletu

Takže vyhledávač se řídí svými vnitřními předpisy a pravidly. V nich jsou pokyny, co má brát v potaz. Je to vícero parametrů, z nichž jmenujme například jen tři, jako je váha slov, atraktivita webu, ale také jeho technická kvalita. A právě tyto vlastnosti musí vyhledávači podstrkovat ten, kdo provádí optimalizaci webu. A ta se provádí pomocí SEO. Což není jeden program, jak se někde tvrdívá, ale soustava příkazů a pokynů, která určuje, co se má stát a co se také stane. A podle toho je pak web ve výsledku umístěn.